Beste VVH-leden,

We begonnen het seizoen 2020/2021 vol goede moed, maar de situatie is helaas veranderd. Nederland is weer deels op slot gegaan en het verenigingsleven is nagenoeg stil komen te liggen. De Nevobo heeft besloten dat er in 2020 geen wedstrijden meer worden gespeeld. Er zijn door de bond enkele scenario’s geschetst voor hervatting van de competitie in 2021, afhankelijk van mogelijke versoepeling van de maatregelen door de overheid.

Volleyballen in aangepaste vorm weer mogelijk voor seniorenteams

Vanaf dinsdag 24 november kunnen de trainingen voor senioren in aangepaste vorm weer plaatsvinden. Conform de richtlijnen van de Nevobo en het NOC/NSF mag er in groepen van maximaal 4 personen per veld worden getraind. Bekijk hier het zaalrooster voor de trainingen.

Er mag getraind worden met maximaal 4 personen per veld, exclusief trainer. Hierbij moet er constant 1,5 meter afstand zijn tussen spelers onderling en coach. Deze aangepaste vorm geldt enkel voor leden die 18 jaar of ouder zijn. Houd rekening met de volgende regels:

  • Er mogen maximaal 4 personen per volleybalveld trainen. Indraaien met meer dan dezelfde 4 personen is niet toegestaan.
  • Wissel niet onderling met spelers van verschillende velden. De groepjes van 4 personen dienen de gehele training hetzelfde te blijven en op hun eigen veld te blijven.
  • Je mag niet blokkeren als er aan het net wordt aangevallen. Er is dan geen 1,5 meter afstand tussen de spelers. Blokkeren bij een 3-meteraanval is wel mogelijk.
  • Het trainen van de aanval op het midden (stijg of nek) is niet mogelijk. Er is dan geen 1,5 afstand tussen de spelverdeler en middenaanvaller.
  • Een trainer valt niet onder het maximum van 4 spelers per volleybalveld. Het is echter niet de bedoeling dat de trainer zelf deelneemt aan de training/oefening.
  • Kom pas vijf minuten voor aanvang van je eigen training in de zaal en houd je aan de maatregelen die gelden in de sporthal.

Impact corona op VVH

De coronacrisis heeft een flinke impact op de club. In de eerste plaats voor de leden, die tijdelijk niet meer kunnen volleyballen. Voor de TC, die na elke persconferentie van het kabinet zich mag buigen over de trainingssamenstellingen, zaalreserveringen, en roosters (en dit ook fantastisch doet!). Maar natuurlijk ook voor de vele vrijwilligers voor wie VVH een ontmoetingsplek en belangrijke sociale pijler is.

Het clubgevoel en de sociale binding wordt op de proef gesteld door de lockdown. Het bestuur wil jullie vragen om mee te denken hoe we dit clubgevoel op een alternatieve manier kunnen behouden en versterken. Momenteel zijn we bezig om een leuke kerstactiviteit vanuit de vereniging te organiseren. Mocht je zelf ook leuke en corona-proof ideeën hebben voor de vereniging en ben je (samen met je teamgenoten) bereid hier ook werk van te maken? Laat het weten via: voorzitter@vvharderwijk.nl!

Financiële gevolgen

Het is lastig in te schatten wat de coronacrisis op financieel gebied betekent voor de club. Een kleine toelichting van wat we wel kunnen inschatten:

Tijdens de ALV heeft het bestuur een toelichting gegeven op de positieve cijfers van het vorige seizoen. Deze waren met name het gevolg van het schrappen van een gedeelte van de zaalhuur en de lagere trainersvergoedingen. Er is door de ALV besloten om het positieve resultaat toe te voegen aan de reserves van de club omdat we een uiterst onzekere situatie tegemoet gaan. Deze buffer gaan we nodig hebben!

Omdat het ook nog niet duidelijk is hoelang de huidige maatregelen gaan duren, met ook het verschil in aanbod in gedachten voor senioren en jeugd, kunnen we als bestuur op dit moment nog niet aangeven hoe en of we de leden kunnen compenseren. Het bestuur heeft om deze reden besloten om de contributies voor de volgende periode (eind november) wel te innen. Momenteel onderzoekt de Nevobo de mogelijkheid om de geïnde teamgelden terug te betalen aan de verenigingen. Op basis van dit mogelijke besluit, kunnen wij ook kijken naar mogelijke compensaties voor onze leden. Mocht je een vraag of opmerking hebben over de contributies, neem dan contact op via contributie@vvharderwijk.nl of voorzitter@vvharderwijk.nl.

Het zijn moeilijke tijden voor sportverenigingen. Er zijn veel onzekerheden en we moeten lastige keuzes maken. De afgelopen tijd is nogmaals bevestigd dat we enorm trouwe leden hebben met veel begrip voor de situatie. Bedankt hiervoor. Mocht je tips hebben voor het bestuur, laat het weten! We staan open voor alle hulp en suggesties.

Naast alle sportieve en financiële zaken is het belangrijk dat we ook als vereniging naar elkaar om blijven kijken. Normaal gesproken komen we elkaar tegen in de sporthal of in het sportcafé, maar dat is nu even niet het geval. We blijven als bestuur graag op de hoogte van ‘lief en leed’-gebeurtenissen.