Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot 30 april.

SeniorenRecreantenJeugdCMV
Verenigingscontributie€ 307,28€ 220,64€ 249,36€ 206,08
Bondscontributie€ 93,00€ 25,36€ 55,60€ 29,00
Subtotaal€ 400,28€ 246,00€ 304,96€ 235,08
2 x trainen€ 148,52€ 122,00
Totaal€ 548,80€ 246,00€ 426,96€ 235,08
Contributie bedragen seizoen 2023 – 2024

Elke jaar wordt op de algemene ledenvergadering de contributie vastgesteld door de leden. Deze bedragen worden in vier termijn afgeschreven per automatische incasso.

Verenigingscontributie
De vereniging maakt kosten voor trainers, zaalhuur, ballen, materialen, etc. Deze kosten zijn verwerkt in de verenigingscontributie.

Bondscontributie
Voor het inschrijven van een team in de competitie vraagt de Nevobo inschrijfgeld. Deze kosten zijn opgenomen in de bondscontributie. Per persoon is de vereniging ook contributie en een stimuleringsbijdrage verschuldigd aan de Nevobo.

2x trainen
Een aantal teams trainen twee keer in de week. Aan deze training zijn extra kosten verbonden (voornamelijk de zaalhuur). Deze kosten zijn verwerkt in de 2 x trainen.

Incasso
De contributie wordt ingehouden middels een automatisch incasso in vier termijnen. De termijnen en wanneer de incasso gedaan wordt zijn:

  • september t/m half november; incasso eind september
  • half november t/m januari; incasso eind november
  • februari t/m half april; incasso eind januari
  • half april t/m juni; incasso eind april

Vragen over contributie
Voor vragen over de contributie kun je een mail sturen naar contributie@vvharderwijk.nl