Ambities

Een bruisende, betaalbare en toekomstbestendige vereniging waar iedereen
op eigen niveau, met goede begeleiding en vooral plezier kan volleyballen
en zich thuis voelt.

Dat is waar VVH voor staat. Om ervoor te zorgen dat we dit ook in de toekomst vast blijven houden hebben we een viertal ambities waar de komende jaren onze focus op ligt: Een gezonde aanwas in zowel jeugd- als seniorenleden; Bouwen aan de jeugdopleiding (professionaliseren); Een financieel gezonde vereniging; Een vereniging waar iedereen zich thuis voelt – huiskamer VVH. Deze ambities staan allemaal uitgewerkt in ons toekomstbeleid.

Toekomstbeleid VVH

Gezonde aanwas leden

We zetten in op: Verbinding met het onderwijs & nieuw vormen van het aanbod

Verbinding met het onderwijs

 • Buitenschoolse activiteiten – Brede Scholen
 • Clinics op basisscholen
 • Aanpassing gymlessen basisscholen
 • Koningsspelen
 • Sport- & Cultuurwijzer
 • SportMix
 • Schoolvolleybaltoernooi Voortgezet Onderwijs
 • Netsportcourts in de wijk

Vergroten van het aanbod

 • Volleybalspeeltuin, Nijntje Beweegdiploma, Action Volley (Nevobo)
 • Ouderen beweegcarrousel
 • Nieuwe doelgroepen (zoals Bechterew-volleybalgroep)

Professionaliseren jeugdopleiding

De jeugd heeft de toekomst!
Groei, doorstroom en behoud van jeugd is de sleutel tot succes. Met groei in talent groeit de mogelijkheid om evenwichtige teams samen te stellen

We zetten in op:

 • Borging Clubkadercoach-traject
  • Creëren sportplezier en veilig sportklimaat
  • Professionele begeleiding sportkader
 • SuperClub-traject Nevobo
  • Inzet professional (technische lijn/opleiding jeugd, begeleiding kader, nieuw aanbod)
  • Regionale functie (clinics, trainerscursussen, techniektraining, kennisdeling)

Huiskamer VVH

Een vereniging waar iedereen zich thuis voelt. Dit draagt bij aan het behoud van leden en vrijwilligers.

We zetten in op:

 • Super Zaterdagen
 • VVH zomerkamp (jeugd en/of senioren)
 • WK Volleybal Dames 2022 – side events
 • Verenigingstoernooien
  • VVH Dries van den Berg Palingtoernooi
  • Oliebollentoernooi
  • Familietoernooi (ouder/kind)
  • Beachtoernooien
 • Clinics jeugd
 • Nacht van VVH
 • Reünie
 • Verenigingsfeesten – Dag van de Club
 • Open Volleybal Dag

Financieel gezond

Betaalbaar blijven als volleybalvereniging, maar met de ruimte om te investeren in onze doelen.

We zetten in op:

 • Sponsorpakketten
 • Creatieve verkoopacties
 • Grote Club Actie
 • Rabo ClubSupport
 • Vrienden van VVH
 • Bedrijventoernooi (Nicky’s Inn beachtoernooi)

Sportieve ambities

Jeugd
Binnen de jeugd is het belangrijkste doel; ontwikkelen. Dit leer je door veel te trainen en veel te spelen. Wanneer je je individueel én als team ontwikkelt komt het winnen vanzelf. Om die reden wordt er dus ook gecoacht op ontwikkeling en niet op de winst. Dit houdt in dat alle spelers (ongeveer) even veel spelen, ook wanneer er niveauverschil is. Het is dan aan de trainers en medespelers om het niveauverschil kleiner te maken.

Senioren breedteteams
Plezier is het allerbelangrijkste doel. Teams maken samen met de trainers afspraken rondom het wisselen en het trainen, waarbij de mening van het team het belangrijkst is.

Senioren lijnteams
Het doel is om de lijnteams het hoogst haalbare niveau te laten spelen, wat te bereiken is met eigen spelers. Eigen jeugd krijgt de kans om mee te trainen, mee te spelen en uiteindelijk door te stromen. Bij de lijnteams zal het doel een mix zijn tussen winnen en ontwikkelen, wanneer er niveauverschil is zullen er spelers zijn die minder spelen dan anderen, wel krijgen alle spelers kansen om zich te ontwikkelen in trainingen en wedstrijden.