Beste VVH’ers, Zoals al eerder is aangekondigd en jullie ongetwijfeld niet is ontgaan, wordt de competitie voor minstens 4 weken stilgelegd als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen. Ook voor de CMV worden de toernooien in deze periode afgelast. Deze maatregelen hebben veel impact op het verdere verloop van de competities. De Nevobo werkt de mogelijke scenario’s uit voor het vervolg. Wanneer wij meer informatie hierover ontvangen zullen we dat direct met jullie delen. 

Trainen
Het blijft voor de jeugd tot 18 jaar wel mogelijk om te blijven trainen op de huidige wijze. Voor de senioren kan in aangepaste vorm, conform de richtlijnen van de Nevobo en het NOC/NSF, in groepen van maximaal 4 personen per veld worden getraind. De TC heeft inmiddels een inventarisatie gestart binnen de seniorenteams om te bezien of hier animo voor is. Om dit goed te organiseren, en ook andere ontwikkelingen rondom corona af te wachten, zal dit pas na de herfstvakantie starten – dus per 27 oktober. De komende week zal hier meer duidelijkheid in komen en worden jullie geïnformeerd door de TC over de mogelijkheden. 

Contributie 
We kunnen als bestuur op dit moment nog niets zeggen over de gevolgen voor contributie-inning of teruggave. Daarvoor zullen we eerst de (doorlopende) kosten moeten inventariseren en de komende periode moeten afwachten wat er weer mogelijk gaat zijn. Ook hierover zullen we jullie tijdig informeren!

Bij vragen kan je altijd contact opnemen met info@vvharderwijk.nl. Kijk voor de het laatste nieuws en meest recente coronaprotocol op de site: www.vvharderwijk.nl. Hopelijk zien we elkaar weer snel in de zaal. Blijf vooral gezond allemaal. 

Het bestuur van VVH.