Beste leden,

Met de nodige vertragingen hierbij de voorlopige indelingen voor het nieuwe seizoen. Helaas hebben de indelingen langer op zich laten wachten door de perikelen rondom Corona en de impact die dit heeft gehad op volleybal en het omschakelen naar beachvolleybal. Daarnaast was het lastiger om af te stemmen met trainers en teams en zitten we midden in de omschakeling naar een nieuwe bezetting van de Technische Commissie.

Door de plotselinge stop in de zaal hebben we minder kunnen afstemmen en hebben we ons vooral gebaseerd op de input van trainers en terugkoppeling van teams die we al hadden ontvangen. Daarom willen we ook echt spreken van voorlopige indelingen en kan er feedback worden gegeven. Wij zullen deze waar mogelijk verwerken of anders aangeven op basis waarvan we de indelingen hebben gemaakt en met welke keuze. Feedback kan gemaild worden naar tc@vvharderwijk.nl.

Nieuwe leden die zich in de afgelopen periode hebben aangemeld hebben we nog niet verwerkt in de voorlopige indeling. Dit omdat vaak niet goed vast te stellen is op welk niveau ingedeeld moet worden. Voorgesteld wordt om de eerste trainingen van het nieuwe seizoen hiervoor te gebruiken. We zullen hierover ook nog contact opnemen met de betreffende leden.

Zoals in de teamindelingen is te zien, is dat er nog niet voor ieder team een trainer hebben gevonden. We gaan hier de komende weken nog mee bezig en hopen binnen aantal weken hier meer duidelijkheid over te hebben. Mocht je interesse hebben om als trainer aan de gang te gaan dan kun je uiteraard contact opnemen via tc@vvharderwijk.nl.

M.b.t. D3 t/m D6 gaan we komende weken nog aan de gang om te bepalen of een betere verdeling over de teams mogelijk is.

De indeling voor de jeugd is voor de 1e helft van het seizoen. In december zullen er nieuwe indelingen worden gemaakt en kan eventueel ook gekeken worden naar niveau (A/B/C).

Mochten er vragen zijn over de voorlopige teamindelingen dan horen we dit graag. Het liefst per mail via tc@vvharderwijk.nl.

Sportieve groet,

De Technische Commissie