De voorlopige teamindelingen voor het nieuwe seizoen zijn bekend gemaakt. Door de huidige coronamaatregelen en het niet kunnen trainen in de zaal, heeft de TC minder kunnen afstemmen en zijn de teamindelingen voornamelijk gebaseerd op de input van trainers en de ingevulde evaluatieformulieren. Daarom spreken we ook echt over voorlopige indelingen waarop feedback kan worden gegeven. De TC zal dit waar mogelijk verwerken of hun gemaakte keuzes toelichten. Feedback kan gemaild worden naar tc@vvharderwijk.nl.

Trainers

Zoals in de teamindelingen is te zien, heeft nog niet elk team een trainer. De komende weken gaat de TC hier mee aan de slag. Binnenkort hopen zij hier meer duidelijk over te hebben. Mocht je interesse hebben om als trainer aan de gang te gaan, stuur dan een mail naar: tc@vvharderwijk.nl.

Selectiegroep D1/D2

Op dit moment staat er een selectiegroep D1/D2. De definitieve selectie wordt op een later moment bekend gemaakt. We hopen nog een keer te kunnen trainen met z’n allen voordat er definitieve selecties gemaakt worden.

Indelingen jeugd 1e seizoenshelft

De indelingen voor de jeugd zijn voor de 1e helft van het seizoen. In december zullen er nieuwe indelingen worden gemaakt en kan eventueel ook gekeken worden naar niveau (A/B/C).

Lidmaatschap opzeggen?

Mocht je om welke reden dan ook toch besluiten te gaan stoppen met volleybal, adviseren wij om voor 1 juni je lidmaatschap op te zeggen. Wanneer je na 1 juni opzegt, moeten wij als vereniging al wel kosten aan de NeVoBo betalen en zal dus de contributie van het eerste kwartaal geïnd worden.

Mochten er vragen zijn over de voorlopige teamindelingen dan horen we dit graag, dit kan per mail via tc@vvharderwijk.nl.

Sportieve groet,
De Technische Commissie