Woensdag 28 april om 19:00 uur is de extra algemene ledenvergadering (ALV) voor de leden van VVH. Tijdens de extra ALV wordt er een besluit genomen over de verenigingsfinanciën van seizoen 2020-2021. Daarnaast wordt er ook een wijziging in de formatie van het bestuur vastgesteld.

Verenigingsfinanciën
Vanwege het coronavirus is het wedstrijdseizoen vroegtijdig stopgezet en hebben we niet het hele seizoen kunnen trainen. Door de steeds veranderende situatie omtrent de coronamaatregelen en de onzekerheid die dit met zich heeft gebracht op financieel gebied, is gedurende het seizoen de contributie wel/gedeeltelijk geïnd. Nu het einde van dit seizoen nadert, hebben we ook meer inzicht en duidelijkheid gekregen over onze financiële situatie als vereniging. Om een besluit te nemen over de laatste contributie-inning, is de extra ALV ingepland.

Zoals het er nu naar uitziet zal de ALV digitaal plaatsvinden. De link naar de online meeting ontvang je bij de officiële uitnodiging die begin april wordt verstuurd.