De contributie-inning voor het derde kwartaal van het seizoen stond gepland voor eind januari.  Vanuit het bestuur was besloten om deze contributie-inning uit te stellen in afwachting of de coronamaatregelen versoepeld konden worden en er eventueel weer meer mogelijk werd voor de leden (jeugd en senioren). Helaas was dit niet het geval en zal de situatie vooralsnog ongewijzigd blijven waardoor we beperkt blijven in onze mogelijkheden iets te organiseren.  Het bestuur heeft daarom besloten om de contributie-inning voor het derde kwartaal wel te innen, maar hiervoor de helft van het normale termijnbedrag in rekening te brengen. Dit bedrag zal eind februari worden afgeschreven. 

We kunnen op dit moment nog niet zeggen wat de financiële gevolgen zijn van alle beperkingen voor de club. We zullen om die reden dus voorzichtig moeten zijn in het compenseren van de leden voor het niet kunnen volleyballen. Waarom we nu de helft van de contributie innen komt voornamelijk door de buffer die we vanuit vorig jaar hebben opgebouwd.

Aan het eind van het seizoen maken we de balans op en gaan we gezamenlijk kijken hoe we er financieel voor staan en hoe (en in welke vorm) we een mogelijk overschot kunnen compenseren. We zullen daarvoor aan het eind van het seizoen een extra algemene ledenvergadering organiseren waarover jullie binnenkort meer informatie zullen ontvangen. 

Als bestuur begrijpen we dat deze situatie erg vervelend is. Toch vragen we om jullie begrip. Op deze wijze houden we onze vereniging gezond!

Mocht je een goed idee of suggestie hebben, laat het ons dan weten via: bestuur@vvharderwijk.nl. Voor vragen over de contributie kun je een mail sturen naar contributie@vvharderwijk.nl