Beste VVH-ers,

Het bestuur van Volleybal Vereniging Harderwijk nodigt jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 19 september om 19.30 uur in sportcafé De Sypel.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Notulen van de ALV van 2021
  4. Verslag van de kascommissie
  5. Financieel verslag seizoen 2021 – 2022
  6. Pauze
  7. Begroting 2022 – 2023
  8. Contributiewijziging
  9. Rondvraag
  10. Afsluiten vergadering door de voorzitter