Beste VVH-leden,

Wat een onverwacht en abrupt einde van ons mooie volleybalseizoen. We hadden zo gehoopt dat het volledig stilleggen van de competities en trainingen niet nodig zou zijn, maar de gezondheid van ons allemaal is en blijft natuurlijk het allerbelangrijkst.

Trainingen en wedstrijden

De sportaccommodaties in Harderwijk zijn tot en met 28 april op slot, waardoor er niet getraind kan worden tot minimaal begin mei. Daarnaast heeft de Nevobo gecommuniceerd dat alle nog te spelen wedstrijden zijn geannuleerd en is inmiddels ook bekend dat de eindstanden zijn opgemaakt.  Voor elk team is dus bekend wie er gaan promoveren of degraderen. Ook zijn de laatste CMV toernooien en de kwalificatietoernooien voor de jeugd op 16 mei geannuleerd. Voor meer informatie over de competitie en het vervolg, zie: www.nevobo.nl of de Nevobo-app.

Dag van de Club, jeugdkamp en afsluiting seizoen

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben we helaas moeten besluiten om de Dag van de Club op 18 april (incl. bijzondere ALV) en het geplande jeugdkamp van 5-7 juni te laten vervallen. We zijn nog aan het bekijken of we iets kunnen organiseren als dit weer mogelijk is. Het lijkt ons goed om toch met zijn allen het seizoen op een leuke manier af te sluiten en de betrokken vrijwilligers van VVH samen te bedanken voor de enorme inzet weer dit seizoen. Ondanks dat we nu nog niet weten wanneer de maatregelen worden verlicht en we weer mogen sporten of een bijeenkomst kunnen organiseren, is de vraag of jullie als leden willen nadenken over een leuke seizoenafsluiting. Ideeën kunnen gemaild worden aan voorzitter@vvharderwijk.nl

Betrokkenheid bij de club

We zien veel mooie initiatieven ontstaan om elkaar toch te blijven zien, en gezond en fit te blijven – zie bijvoorbeeld dames 2 een online work-out doen als team! Als bestuur merken wij dat dit lastig is en we niet alles meer meekrijgen over wat er speelt binnen de teams en bij jullie als leden. De afgelopen weken hebben we wel contact gezocht met de trainers, maar contact met alle leden is lastig omdat we merken dat ons ledenbestand qua (mail)adressen verouderd is. We zijn dan ook op zoek naar mogelijkheden om contact met jullie te houden, om de sfeer en het verenigingsgevoel die we met elkaar hebben in de zaal of het sportcafé enigszins te behouden. Als jullie daar leuke ideeën over hebben dan horen we het graag. Ook hier kun je je ideeën mailen naar voorzitter@vvharderwijk.nl

Een gezonde vereniging

Als gevolg van het coronavirus, ligt het verenigingsleven dus geheel stil om ieders gezondheid in acht te nemen. Een logische en begrijpelijke keuze, vanuit zowel sportief als sociaal oogpunt. Ook de vereniging dient gezond te blijven.

Om ook na deze crisis, als gezonde vereniging de draad weer op te pakken, zullen we met het oog op de richtlijnen en adviezen van de Nevobo en NOC-NSF, de contributie blijven innen. De laatste contributie inning staat gepland voor medio mei. Het innen van deze contributie is van belang om de vereniging financieel overeind te houden. Wij kunnen nu nog niet overzien wat de exacte financiële consequenties van de crisis voor de vereniging zullen zijn en de ledenvergadering heeft de contributiebedragen in september vastgesteld. In de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, die normaal gesproken begin september plaats vindt, kunnen wij de balans opmaken van het huidige seizoen. Dan kunnen we als vereniging bepalen wat de impact is geweest en wat we met het geld kunnen doen dat we mogelijk overhouden.

Juist in deze tijd moeten we als VVH gezamenlijk de schouders er onder zetten. We zijn een vereniging en laten we daarom vooral samen kijken hoe we elkaar blijven vinden in deze moeilijke periode. Laten we samen zorgen dat VVH financieel gezond en sportief sterk blijft. We rekenen op jullie begrip en hopen dat we elkaar zo snel mogelijk weer in de zaal of sportcafé de Sypel zien.

Heb je vragen over dit bericht, of over andere VVH-gerelateerde zaken, neem dan contact op via: voorzitter@vvharderwijk.nl.

Blijf allemaal gezond en denk aan elkaar!

Sportieve groet,

Het bestuur VVH