Maandag 18 september vindt de algemene ledenvergadering (ALV) van VVH plaats. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om op 18 september vanaf 19:00 uur (inloop) in Sportcafé de Sypel aanwezig te zijn. Om 19:30 uur starten we de vergadering.

Tijdens de ALV nemen we afscheid van een aantal bestuursleden, waaronder van onze voorzitter Mike van Moerkerk. Ook de algemeen bestuursleden, Emiel de Vries en Hilde Bos, leggen hun bestuurstaken neer. Maar gelukkig staan er al enthousiaste mensen klaar om het stokje over te nemen. Cees van Oostrum heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter, Ingrid Beukers als penningmeester en Esmee van Nieuwenhuizen als algemeen lid.

De ALV

Tijdens de ledenvergadering bespreken we de volgende onderwerpen:
– Financieel jaarverslag 2022-2023 en begroting 2023-2024
– De TC, de beachcommissie en de sponsorcommissie
– Samenstelling bestuur