Laatste update: dinsdag 6 oktober.

In verband met het coronavirus zijn er een aantal maatregelen (naast de landelijke maatregelen) opgesteld vanuit de Nevobo en het bestuur van VVH. Lees het goed door, houd je aan de gestelde regels en spreek elkaar hierop aan. De maatregelen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

Algemeen

Blijf thuis en laat je testen, als:

 • je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft;
 • een familielid in de afgelopen twee weken positief getest is op corona.

Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

Coronamaatregelen sporthal

 • Kom bij voorkeur niet te vroeg naar de sporthal;
 • Kom zo veel als mogelijk omgekleed naar de sporthal;
 • Het dragen van een mondkapje in de openbare ruimtes is een dringend advies;
 • Ontsmet bij binnenkomst je handen met de desinfecterende gel;
 • Houd je aan de looproute en volg de stickers op de grond;
 • Wacht voor je eigen training of wedstrijd niet in de zaal, maar wacht buiten of in de kleedkamer. Vijf minuten voordat je eigen training of wedstrijd begint, kun je de zaal betreden;
 • Je mag gebruik maken van de kleedkamers. Houd ook hier 1,5 meter afstand van elkaar en volg de looproute. De maximale bezetting van de ruimtes is weergegeven;
 • Er kan niet gedoucht worden;
 • Publiek bij trainingen en wedstrijden is niet toegestaan, de tribune is niet toegankelijk.
  Ouders die hun kinderen (tot en met 17 jaar) naar een thuiswedstrijd of training brengen, worden gezien als toeschouwer en mogen dus niet blijven kijken. Voor uitwedstrijden gelden er andere regels voor rijdende ouders, omdat zij dan niet als toeschouwer, maar als teambegeleiding worden gezien. Deze regels kunnen per vereniging afwijken. Raadpleeg daarom altijd voor een uitwedstrijd de verenigingswebsite van de tegenstander.
 • Het Sportcafé is toegankelijk tot 21:00u, waarna het wordt gesloten om 22:00u. Helaas is het vanwege de verscherpte coronamaatregelen tijdelijk niet toegestaan voor uitspelende teams om gebruik te maken van het Sportcafé. Deze maatregel is getroffen als gevolg van de zeer beperkte aantallen toegestane bezoekers, waarbij ook wordt gekeken naar het faciliteren van andere sportverenigingen. Deze maatregel geldt zowel voorafgaand als na de wedstrijd. 
 • Meld je bij binnenkomst aan via het formulier bij de ingang. Wanneer je als team aanwezig bent dient op zijn minst de aanvoerder zich te registreren bij de ingang;
 • Wanneer het te druk is kan het zijn dat de toegang tot het Sportcafé wordt geweigerd. De verantwoordelijkheid en handhaving van deze keuzes ligt bij het Sportcafé, niet bij VVH;
 • In het Sportcafé gelden de maatregelen zoals voor alle horeca is vastgesteld. Dat houdt ook in dat je niet mag staan. Een zitplaats is verplicht.

Voor de training/wedstrijd

 • Betreed pas het veld als er geen andere teams meer spelen. Als er voor jouw training/wedstrijd andere teams spelen, wacht dan in de kleedkamer. Wacht niet in zaal, in de gang of bij de zaalwacht;
 • Houd afstand van de zaalwacht. Lever de spelerskaarten bij hen aan en zorg dat je online het digitale wedstrijdformulier correct hebt ingevuld.
 • BELANGRIJK! Raadpleeg voorafgaand aan een wedstrijd altijd de verenigingswebsite van de tegenstander. Hier vind je de meest recente informatie voor wat betreft de geldende maatregelen in de sporthal en/of de gemeente.
  De overheid kan regionaal strengere maatregelen opleggen vanuit de veiligheidsregio’s. Het kan dus voorkomen dat er plaatselijk of tijdelijk strengere maatregelen gelden dan in dit protocol beschreven staan. Elke vereniging dient deze richtlijnen op hun eigen website te publiceren, dus raadpleeg deze voorafgaand aan een wedstrijd!

Tijdens de training/wedstrijd

 • Houd 1,5 afstand van elkaar, zeker wanneer je 18 jaar of ouder bent. Dit geldt niet voor kinderen jonger dan 13 jaar. Tijdens het sporten gelden deze regels niet, maar wel tijdens een time out of aan de zijkant van het veld;
 • Schud geen handen. Het succes wensen en bedanken van de tegenstander zal op een andere manier moeten. Bijvoorbeeld door in een line-up te klappen voor de tegenstander voor en na de wedstrijd;
 • Probeer hard stemgebruik te vermijden tijdens de wedstrijd. Het is daarom niet toegestaan om luidkeels aan te moedigen, te juichen, liedjes te zingen of yells te doen.

Na de training/wedstrijd    

 • De materialen (ballen, tellertafel en telbord, banken, scheidsrechtersstoel, etc.) moeten na de training/wedstrijd worden schoongemaakt met desinfecterende gel. Deze is beschikbaar in de sporthal.
 • Verlaat na je training/wedstrijd direct het veld, pas dan mogen de andere teams het veld betreden.
 • De aanvoerder meldt zich bij de zaalwacht zodat zij het digitale wedstrijdformulier namens de aanvoerder kunnen ondertekenen.
 • Blijf niet onnodig wachten/kijken in de gang of bij de zaalwacht, maar verlaat de sporthal zo snel mogelijk.

Vragen en antwoorden

Mag je als team met meerdere personen in een auto naar wedstrijden?
Hierbij volgen we de landelijke richtlijnen. Bij personen boven de 13 jaar uit een verschillend huishouden in dezelfde auto is het advies een mondkapje te dragen. Maak hierover afspraken met je eigen team.

Wat moet je doen als iemand in je team is besmet met het coronavirus?
Bij een besmetting is het van belang via betrokkene contact op te nemen met de GGD. Zij zullen adviseren over een eventuele quarantaine voor de betreffende speler en zijn/haar teamgenoten. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neemt de speler/speelster vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Over het algemeen verblijven volleyballers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden en trainingen, maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra er corona-gerelateerde klachten optreden.

Informeer jouw trainer over de mogelijke besmetting. De trainer zal dit communiceren met de TC,  wat vervolgens het bestuur informeert. Trainers en bestuurders dienen toestemming te vragen aan betrokkene zelf of het team hierover geïnformeerd mag worden. Zonder toestemming mag er niets gedeeld worden. Afhankelijk van het advies van de GGD kunnen wedstrijden normaal doorgang vinden of moet je contact opnemen met de Nevobo om de opties te bespreken. Zie hiervoor het stappenplan van de Nevobo voor coronaklachten en coronabesmettingen binnen de vereniging.

Wat moet je doen als iemand in je team coronagerelateerde klachten heeft?
Blijf bij klachten thuis en laat je testen. Als er meerdere spelers van een team vanwege corona gerelateerde klachten thuis moeten blijven en het team niet beschikt over voldoende vervangers, moet de vereniging contact opnemen met de Nevobo. Er wordt dan per geval bekeken of de wedstrijd afgezegd mag worden en een vervangende datum gezocht moet worden. De normale invalbepalingen blijven geldig en in basis is het de bedoeling dat een zieke/geblesseerde speler door een invaller vervangen wordt.

Hoe wordt de stand bepaald als de competitie niet helemaal uitgespeeld wordt?
Er is een kans dat de competitie niet in zijn geheel afgemaakt kan worden of dat er gedurende het seizoen een periode niet gespeeld mag worden, waardoor niet alle wedstrijden gespeeld zijn aan het einde van het seizoen. Per competitie wordt dan gekeken naar de afronding. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten benoemd voor het bepalen van de eindstand en eventuele promotie/degradatie van teams:

 • Bij minder dan de helft van de speelrondes gespeeld (volgens de kalender):
  • Er wordt geen eindstand opgemaakt, de competitie wordt als niet gespeeld beschouwd. Er zullen geen teams promoveren of degraderen.
 • Bij meer dan de helft van de speelrondes gespeeld (volgens de kalender):
  • De eindstand wordt bepaald door het wedstrijd quotiënt, het aantal behaalde wedstrijdpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. Op basis van de berekende eindstand zullen er teams promoveren en degraderen.

Indien er aan het einde van het seizoen nog voldoende ruimte is en het spelen van wedstrijden is weer toegestaan, zal er gekeken worden of er nog een vorm van nacompetitie georganiseerd kan worden om de promotie/degradatie te bepalen. De vorm waarin dit gespeeld wordt zal later bepaald worden.