Zoals besproken tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) in april 2021, verwachten we dat we dit seizoen met een positief financieel resultaat afsluiten. Onze uitgaven zijn een stuk lager uitgevallen dan onze inkomsten. Dit komt met name doordat het volleybalseizoen is geschrapt en er niet meer getraind kon worden in de zaal. Om onze leden tegemoet te komen, maar tegelijkertijd ook de vereniging te beschermen in deze onzekere tijd, is destijds besloten om de contributie van het derde en vierde kwartaal te halveren. Nu het erop lijkt dat de coronamaatregelen verder versoepeld worden, staan we als vereniging voor een keuze. Er moet namelijk besloten worden wat we gaan doen met het positieve resultaat van seizoen 2020 – 2021. Dit is niet iets wat we als bestuur willen besluiten en laten aftikken op de algemene ledenvergadering. We willen graag jouw mening als lid van VVH over wat we met dit bedrag moeten doen om zo samen tot een goed besluit te komen.

Laat ons weten wat jij belangrijk vindt

Lijkt het jou bijvoorbeeld goed om de reserves van de vereniging aan te vullen, een bedrag terug te geven aan onze leden, een feest te organiseren om te vieren dat we weer samen kunnen sporten of juist te investeren in materialen of onze jeugdleden? Laat ons weten wat jij belangrijk vindt! Dit doe je door voor 30 augustus te stemmen op de initiatieven die voor jou van belang zijn (je kunt op meerdere initiatieven stemmen). Vervolgens wordt op basis van de stemmen van onze leden een voorstel van investeringen gemaakt dat gepresenteerd wordt tijdens de algemene ledenvergadering. Uiteindelijk besluiten de aanwezigen op de ALV of dit voorstel aangenomen wordt. Lees hieronder meer over de initiatieven en laat je stem horen door op onderstaande knop te klikken.

De initiatieven

1. VVH-activiteiten

Om het verenigingssfeertje weer een boost te geven na een gemist volleybalseizoen en om onderlinge verbinding tussen de leden te versterken, wordt er geïnvesteerd in extra activiteiten. Denk hierbij aan een feestje (gewoon omdat het weer kan), of een VVH-kamp met een programma dat leuk is voor jong en oud. Met een extra budget voor dit soort activiteiten wordt er ruimte gegeven voor leuke activiteiten door en voor leden.

2. Bedrag teruggeven aan de leden

Een andere optie is bijdrage teruggeven aan de leden. Er zijn ongetwijfeld leden die het door de coronacrisis financieel zwaar hebben gehad. Daarom kan er ook besloten worden om op een wijze onze leden te vergoeden voor de periode waar zij als gevolg van de coronamaatregelen niet konden volleyballen, maar de vereniging wel hebben gesteund door lid te blijven.

3. Investeren in materialen

De derde optie is extra investeren in onze materialen. Zoals veel teams gemerkt hebben, zijn niet alle materialen die gebruikt worden van topkwaliteit. Denk maar aan de ballen die sommige teams moeten gebruiken. Om alle teams van nieuwe materialen van hoge kwaliteit te voorzien is extra budget benodigd. Deze wens is er vanuit de TC al een aantal jaar, maar dit was niet eerder mogelijk vanwege het vastgestelde budget.

4. Werving jeugd en CMV

De toekomst van onze vereniging is de jeugd. Zo is het een verenigingsdoel om in 2023 75 CMV leden te hebben (momenteel hebben we er 10). Hoewel het coronavirus roet in het eten heeft gegooid, kan een extra investering in de werving van jeugdleden een boost geven om dichter bij dit doel te komen. Zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in middelen, scholenprojecten, activiteiten en trainers.

5. Jeugdbestuur

Een ander initiatief dat belangrijk is voor de toekomst van onze vereniging is het jeugdbestuur. Een aantal fanatieke jeugdleden organiseren activiteiten voor de jeugd om zo de betrokkenheid bij VVH onder de jeugdleden te stimuleren. Met een ruimer budget, krijgt het jeugdbestuur de kans om ook wat meer uit te pakken en bijvoorbeeld een clinic of jeugdkamp te organiseren.

6. Reserves aanvullen

Momenteel hebben we als vereniging een redelijk gezonde financiële reserve. Met een deel van het positieve resultaat dat dit seizoen is behaald, kunnen we onze reserves aanvullen zodat we er financieel sterker voorstaan. Zeker met de onzekerheid die het coronavirus ons vorig jaar heeft gebracht, en ook volgend seizoen een risico blijft, kan dit een verstandige investering zijn.

Stem hier op de initiatieven