Woensdag 28 april om 19:00 uur is de extra algemene ledenvergadering (ALV) voor de leden van VVH. Tijdens de extra ALV wordt er een besluit genomen over de verenigingsfinanciën van seizoen 2020-2021. Daarnaast wordt er ook een wijziging in de formatie van het bestuur vastgesteld.
Vanwege de coronamaatregelen is de extra ALV digitaal. Je kunt deelnemen aan de vergadering via deze link: https://meet.google.com/rbd-fzar-hbi

Waarom een extra ALV?

Vanwege het coronavirus is het wedstrijdseizoen vroegtijdig stopgezet en hebben we niet het hele seizoen kunnen trainen. Door de steeds veranderende situatie omtrent de coronamaatregelen en de onzekerheid die dit met zich heeft gebracht op financieel gebied, is gedurende het seizoen de contributie wel/gedeeltelijk geïnd. Nu het einde van dit seizoen nadert, hebben we ook meer inzicht en duidelijkheid gekregen over onze financiële situatie als vereniging. Om een besluit te nemen over de laatste contributie-inning, is de extra ALV ingepland.

Wijziging bestuursformatie

Tijdens de ALV worden ook twee wijzigingen vastgesteld in het bestuur van VVH. Johan van Gelder zal de rol van penningmeester op zich gaan nemen. Daarnaast mogen we Gerlinda Brandsen verwelkomen als bestuurssecretaris.

Op de hoogte blijven van de informatie over de ALV? Houd de VVH website in de gaten of neem deel aan de evenementspagina op Facebook.