Tijdens de extra algemene ledenvergadering is besloten om de contributie van het vierde kwartaal te halveren. De gehalveerde contributie zal vandaag of morgen worden geïnd.

Positief resultaat

Zoals besproken tijdens de ALV komen we volgens de verwachtingen aan het eind van dit seizoen op een positief financieel resultaat uit als gevolg van het geschrapte volleybalseizoen. Het definitieve resultaat wordt gepresenteerd tijdens de ALV in september. Dan wordt er ook besloten wat er met dit resultaat gedaan wordt. Een deel zal gebruikt worden om de reserves van de vereniging uit te bouwen. Wat er met het resterende bedrag gedaan wordt is aan onze leden. Binnenkort krijg je de mogelijkheid om te stemmen op wat jij vindt waar wij als vereniging in moeten investeren!