Beste VVH-ers,

Het bestuur van Volleybal Vereniging Harderwijk nodigt jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 7 september om 19.30 uur in sportcafé De Sypel.

In verband met COVID-19 vragen wij jullie jezelf aan te melden via dit formulier. Zo kunnen we in de gaten houden of we de Ziggodome moeten afhuren of niet.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Notulen van de ALV van 2019
 4. Verslag van de kascommissie
 5. Financieel verslag seizoen 2019 – 2020
 6. Pauze
 7. Begroting 2020 – 2021
 8. Contributie wijziging
 9. Aftreden bestuursleden
  • Johan van Gelder; herkiesbaar
  • Koen Dekker; niet herkiesbaar
  • Niels Herzog; herkiesbaar
 10. Benoeming bestuursleden
 11. Rondvraag
 12. Afsluiten vergadering door de voorzitter