Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen bij VVH zijn

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal, helpt je om actie te ondernemen en kan het volgende op jouw verzoek doen:

  • inschakelen bemiddelaar
  • ondersteunen bij het indienen van een klacht
  • helpen bij het voorbereiden op een moeilijk gesprek
  • doorverwijzen naar politie, justitie en/of hulpverleningsinstanties

Je bepaalt zélf wat je met de adviezen doet! Wat je ook kiest, de vertrouwenspersoon staat naast je. Je kunt een beroep doen op de vertrouwenspersoon als: je slachtoffer bent van ongewenst gedrag, je kind slachtoffer is van ongewenst gedrag, je getuige bent van ongewenst gedrag en je geen raad weet met de situatie,je aangeklaagd bent wegens ongewenst gedrag of twijfelt over je gedrag (“kan ik een troostende arm om iemand heen slaan?”).

Wat verstaan we onder ongewenst gedrag ?

Zodra iemand bepaald gedrag als ongewenst ervaart, is het ook ongewenst. Of het nu opzettelijk gebeurt of niet.

Verschillende soorten gedrag kunnen zijn:

  • Ongewenste (seksuele) toenadering, verzoeken om (seksuele) gunsten of ander verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag dat door iemand als ongewenst, kwetsend of bedreigend wordt ervaren.
  • Elke vorm van discriminatie. Dit kunnen discriminerende opmerkingen zijn, maar ook als men meent dat er op grond van huidskleur, religie, geslacht of iets anders onderscheid wordt gemaakt.
  • Pesten, agressie en geweld.
De nevobo heeft een leidraad gemaakt waar het bestuur achter staat en verwacht dat de trainers en begeleiders zich aan houden. De leidraad is hier te vinden.

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Email this to someone