Gedragscode

De Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) heeft een Reglement Ongewenst Gedrag waarin gedragsregels zijn opgenomen, waaraan begeleiders waaronder trainers) in de sport en bij de Nevobo in het bijzonder zich moeten houden in hun omgang met sporters. Overtreding van deze gedragsregels is strafbaar.

 

Volleybalvereniging Harderwijk conformeert zich volledig aan de leidraad voor ongewenst gedrag zoals door de Nevobo is opgesteld. Hier is de volledige leidraad te vinden.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Email this to someone