Uitnodiging Algemene Ledenvergadering; 9 september 2019

Beste VVH-ers,

Het bestuur van Volleybal Vereniging Harderwijk nodigt jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 9 september om 19.30 uur in sportcafé De Sypel.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Notulen van de ALV van 2018
 4. Verslag van de kascommissie
 5. Financieel verslag seizoen 2018 – 2019
 6. Pauze
 7. Begroting 2019 – 2020
 8. Contributiewijziging
 9. Aftreden bestuursleden
 10. Benoeming nieuwe penningmeester
 11. Rondvraag
 12. Afsluiten vergadering door de voorzitter

Mocht jij nog punten hebben voor de agenda, laat het mij weten via voorzitter@vvharderwijk.nl

Tot maandag 9 september!

Namens het bestuur,
Johan van Gelder
Voorzitter Volleybal Vereniging Harderwijk

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Email this to someone