Contributie

Contributiebedragen

Contributiebedragen seizoen 2017 – 2018
De contributie wordt geïnd in 4 termijnen.
Contributies Extra bijdragen Totaal
Afdracht Verenigings Bijdrage
a.d. Bond contributie 2x trainen/wk
per termijn per termijn per termijn per termijn
Jeugd € 11,50 € 54,08 € 18,75 € 84,33
CMV € 6,00 € 46,25 € 52,25
Senioren € 19,25 € 66,30 € 25,00 € 110,55
Recreanten € 5,25 € 49,50 € 54,75

Ter verduidelijking: De “Afdracht aan de Bond” dekt de contributie aan de Nationale organisatie (NeVoBo) en aan de regio plus de teamgelden die aan de Bond moeten worden afgedragen.

Wanneer zal de contributie worden afgeschreven?

De overige contributie-inningen van dit seizoen zullen rond de volgende data plaatsvinden:

  • Kwartaal 1: 9 oktober
  • Kwartaal 2: 25 december
  • Kwartaal 3: 25 februari
  • Kwartaal 4: 25 april

Ik ben geblesseerd of stop met volleyballen. Hoe zit dat met de kosten?

Wanneer je geblesseerd bent en je kunt niet meer trainen en/of wedstrijden spelen, geef dit even door via penningmeester@vvharderwijk.nl. We kunnen dan gezamenlijk kijken naar de beste oplossing. In ieder geval dient er voor de resterende kwartalen nog bondscontributie (dus niet het volledige contributiebedrag) betaald te worden. Die kosten betalen wij als club namelijk aan de Nevobo voordat het seizoen start.

Wanneer je stopt met volleyballen kun je dit aangeven bij Hans de Fluiter: ledenadministratie@vvharderwijk.nl. Hij zal zorgen dat je uitgeschreven wordt. Zeg je op tijdens een lopend kwartaal? Dan worden de volledige kosten voor datzelfde kwartaal nog in rekening gebracht. Ook hier geldt dat er voor de resterende kwartalen nog bondscontributie (dus niet het volledige contributiebedrag) betaald dient te worden.

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen en andere zaken die mee kunnen spelen. Stel je vraag gerust via de bovengenoemde mailadressen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Email this to someone