Auteur archief: VVHarderwijk

Sporten doen we samen; Tennissen bij TV De Strokel

Onlangs zijn we weer begonnen met het beachvolleybal en dat wordt door iedereen als bijzonder lekker ervaren. Heerlijk genieten van ‘ons’ spelletje en weer lekker met elkaar samen zijn. Helaas kunnen we niet een echt alternatief bieden voor het ‘verloren’ zaalseizoen. Simpelweg omdat we niet de buitenfaciliteiten hebben om dezelfde aantallen trainingen aan te bieden.

Wil je nu wel net wat meer doen dan nu mogelijk is biedt Tennisvereniging De Strokel je die mogelijkheid. Je kunt in de zomermaanden gebruik maken van de Zomerchallenge. Dit is een tijdelijk lidmaatschap, waarmee je in de maanden juni, juli en augustus onbeperkt kunt tennissen en/of padellen. Je betaalt slechts € 45 voor de volledige drie maanden. Je lidmaatschap loopt per 1 september automatisch af. Bekijk de website van TV De Strokel voor alle voorwaarden.

Wanneer je deze Zomerchallenge aangaat, geef dan aan dat je bij VVH speelt. Dan houdt de vereniging er ook nog wat aan over! Een win-win dus om er maar een cliché in te gooien!

Inleveren ballen en spelerskaarten

Aan het einde van het seizoen neemt de TC altijd alle ballen en spelerskaarten in, we controleren of alles compleet is en of er kaarten of ballen vervangen moeten worden. Vanwege het vroegtijdig stoppen van de competitie doen we het dit jaar op een andere manier.

Dinsdag 30 juni en maandag 6 juli van 19.30 tot 21.00 kunnen jullie de spullen inleveren in de Sypel.

Deel dit bericht zoveel mogelijk met je team en met andere VVH leden. Aan het begin van het seizoen ontvang je van ons weer ballentassen en spelerskaarten!

Tot dan,

Namens de TC
Esmee Nieuwenhuizen

VOORLOPIGE teamindeling seizoen 2020 – 2021

Beste leden,

Met de nodige vertragingen hierbij de voorlopige indelingen voor het nieuwe seizoen. Helaas hebben de indelingen langer op zich laten wachten door de perikelen rondom Corona en de impact die dit heeft gehad op volleybal en het omschakelen naar beachvolleybal. Daarnaast was het lastiger om af te stemmen met trainers en teams en zitten we midden in de omschakeling naar een nieuwe bezetting van de Technische Commissie.

Voorlopige teamindelingen VVH 2020-2021

Door de plotselinge stop in de zaal hebben we minder kunnen afstemmen en hebben we ons vooral gebaseerd op de input van trainers en terugkoppeling van teams die we al hadden ontvangen. Daarom willen we ook echt spreken van voorlopige indelingen en kan er feedback worden gegeven. Wij zullen deze waar mogelijk verwerken of anders aangeven op basis waarvan we de indelingen hebben gemaakt en met welke keuze. Feedback kan gemaild worden naar tc@vvharderwijk.nl.

Nieuwe leden die zich in de afgelopen periode hebben aangemeld hebben we nog niet verwerkt in de voorlopige indeling. Dit omdat vaak niet goed vast te stellen is op welk niveau ingedeeld moet worden. Voorgesteld wordt om de eerste trainingen van het nieuwe seizoen hiervoor te gebruiken. We zullen hierover ook nog contact opnemen met de betreffende leden.

Zoals in de teamindelingen is te zien, is dat er nog niet voor ieder team een trainer hebben gevonden. We gaan hier de komende weken nog mee bezig en hopen binnen aantal weken hier meer duidelijkheid over te hebben. Mocht je interesse hebben om als trainer aan de gang te gaan dan kun je uiteraard contact opnemen via tc@vvharderwijk.nl.

M.b.t. D3 t/m D6 gaan we komende weken nog aan de gang om te bepalen of een betere verdeling over de teams mogelijk is.

De indeling voor de jeugd is voor de 1e helft van het seizoen. In december zullen er nieuwe indelingen worden gemaakt en kan eventueel ook gekeken worden naar niveau (A/B/C).

Mochten er vragen zijn over de voorlopige teamindelingen dan horen we dit graag. Het liefst per mail via tc@vvharderwijk.nl.

Sportieve groet,

De Technische Commissie

Opgeven beachvolleybal jeugd 13 – 18 jaar

** Update 07-05-2020 10:00 uur. Tot op heden hebben we 60 inschrijvingen ontvangen. We kunnen 72 jeugdleden laten trainen op de voorgestelde dagen. Wanneer we boven de 72 uitkomen moeten we opnieuw gaan puzzelen. Het kan zijn dat je, als je niet bij de eerste 72 hoort, nog heel even moet wachten. **

Op woensdag 29 april zijn we begonnen met het geven van trainingen voor de jeugd t/m 12 jaar. Toen waren we nog in afwachting van de mogelijkheden voor jeugd tussen 13 en 18 jaar. We hebben de protocollen ontvangen en de mogelijkheden bestudeerd en vanaf dinsdag 12 mei gaan we ook voor de jeugd tussen 13 en 18 jaar beachvolleybal aanbieden!

Voor deze groep is er nog een aantal beperkingen waar we mee moeten werken:

 • Maximaal zes spelers op een totaal veld (3 aan beide kanten van het net)
 • 1,5 meter tussen spelers

Door deze beperkingen kunnen we voor maximaal 72 jeugdleden beachvolleybal aanbieden. Er kan gebeachvolleybald worden op dinsdag- en donderdagavond. De trainingtijden zijn:

 • 18:00 – 19:00
 • 19:15 – 20:15

Opgeven kan via dit formulier en kan tot en met donderdag 7 mei. Hierna worden de trainingsavonden/-tijden voor iedereen bekend gemaakt.

Beachvolleybal geopend voor kinderen tot en met 12 jaar!

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 21 april gaat VVH weer gedeeltelijk open! Op het zand van de beacharena kunnen kinderen tot en met 12 jaar weer gaan trainen. Vanaf woensdag 29 april mogen we weer volleybaltrainingen aanbieden en dat gaan we maar al te graag weer doen. We starten om 17:00 uur.

Wil jij weer lekker volleyballen dan vragen we je wel om je even op te geven (mogen je ouders natuurlijk ook doen). Opgeven kan hier: https://forms.gle/K5vjJbcVTcGoN2Gp8

We willen graag weten wie er komt zodat we het aantal trainers hier op af kunnen stemmen. Daarnaast is het ook handig om te weten op welk niveau je speelt om de trainingen voor iedereen aantrekkelijk te maken. We gaan, zolang de maatregelen gelden, geen contributie vragen om te volleyballen op het zand.

De Nevobo is bezig met het inventariseren van de te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens de trainingen. We weten nu al dat het niet mogelijk is om gebruik te maken van het sanitair, douchen moet thuis gebeuren en water voor tijdens het drinken moet je ook zelf meenemen.

Voor de kinderen van 13 t/m 18 jaar is de Nevobo bezig om te kijken of het mogelijk is om, met in achtneming van de 1,5 meter afstand tussen personen, te gaan trainen. We wachten daar het advies van de Nevobo af voordat we de trainingen ook voor deze groep gaan aanbieden.

VVH corona update

Beste VVH-leden,

Wat een onverwacht en abrupt einde van ons mooie volleybalseizoen. We hadden zo gehoopt dat het volledig stilleggen van de competities en trainingen niet nodig zou zijn, maar de gezondheid van ons allemaal is en blijft natuurlijk het allerbelangrijkst.

Trainingen en wedstrijden

De sportaccommodaties in Harderwijk zijn tot en met 28 april op slot, waardoor er niet getraind kan worden tot minimaal begin mei. Daarnaast heeft de Nevobo gecommuniceerd dat alle nog te spelen wedstrijden zijn geannuleerd en is inmiddels ook bekend dat de eindstanden zijn opgemaakt.  Voor elk team is dus bekend wie er gaan promoveren of degraderen. Ook zijn de laatste CMV toernooien en de kwalificatietoernooien voor de jeugd op 16 mei geannuleerd. Voor meer informatie over de competitie en het vervolg, zie: www.nevobo.nl of de Nevobo-app.

Dag van de Club, jeugdkamp en afsluiting seizoen

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben we helaas moeten besluiten om de Dag van de Club op 18 april (incl. bijzondere ALV) en het geplande jeugdkamp van 5-7 juni te laten vervallen. We zijn nog aan het bekijken of we iets kunnen organiseren als dit weer mogelijk is. Het lijkt ons goed om toch met zijn allen het seizoen op een leuke manier af te sluiten en de betrokken vrijwilligers van VVH samen te bedanken voor de enorme inzet weer dit seizoen. Ondanks dat we nu nog niet weten wanneer de maatregelen worden verlicht en we weer mogen sporten of een bijeenkomst kunnen organiseren, is de vraag of jullie als leden willen nadenken over een leuke seizoenafsluiting. Ideeën kunnen gemaild worden aan voorzitter@vvharderwijk.nl

Betrokkenheid bij de club

We zien veel mooie initiatieven ontstaan om elkaar toch te blijven zien, en gezond en fit te blijven – zie bijvoorbeeld dames 2 een online work-out doen als team! Als bestuur merken wij dat dit lastig is en we niet alles meer meekrijgen over wat er speelt binnen de teams en bij jullie als leden. De afgelopen weken hebben we wel contact gezocht met de trainers, maar contact met alle leden is lastig omdat we merken dat ons ledenbestand qua (mail)adressen verouderd is. We zijn dan ook op zoek naar mogelijkheden om contact met jullie te houden, om de sfeer en het verenigingsgevoel die we met elkaar hebben in de zaal of het sportcafé enigszins te behouden. Als jullie daar leuke ideeën over hebben dan horen we het graag. Ook hier kun je je ideeën mailen naar voorzitter@vvharderwijk.nl

Een gezonde vereniging

Als gevolg van het coronavirus, ligt het verenigingsleven dus geheel stil om ieders gezondheid in acht te nemen. Een logische en begrijpelijke keuze, vanuit zowel sportief als sociaal oogpunt. Ook de vereniging dient gezond te blijven.

Om ook na deze crisis, als gezonde vereniging de draad weer op te pakken, zullen we met het oog op de richtlijnen en adviezen van de Nevobo en NOC-NSF, de contributie blijven innen. De laatste contributie inning staat gepland voor medio mei. Het innen van deze contributie is van belang om de vereniging financieel overeind te houden. Wij kunnen nu nog niet overzien wat de exacte financiële consequenties van de crisis voor de vereniging zullen zijn en de ledenvergadering heeft de contributiebedragen in september vastgesteld. In de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, die normaal gesproken begin september plaats vindt, kunnen wij de balans opmaken van het huidige seizoen. Dan kunnen we als vereniging bepalen wat de impact is geweest en wat we met het geld kunnen doen dat we mogelijk overhouden.

Juist in deze tijd moeten we als VVH gezamenlijk de schouders er onder zetten. We zijn een vereniging en laten we daarom vooral samen kijken hoe we elkaar blijven vinden in deze moeilijke periode. Laten we samen zorgen dat VVH financieel gezond en sportief sterk blijft. We rekenen op jullie begrip en hopen dat we elkaar zo snel mogelijk weer in de zaal of sportcafé de Sypel zien.

Heb je vragen over dit bericht, of over andere VVH-gerelateerde zaken, neem dan contact op via: voorzitter@vvharderwijk.nl.

Blijf allemaal gezond en denk aan elkaar!

Sportieve groet,

Het bestuur VVH

Competitie seizoen 2019 – 2020 stopt per direct

Vandaag heeft de nevobo bekend gemaakt dat per direct de competitie stopt. Voor VVH geldt dit voor alle teams.

De Nevobo maakt vandaag bekend dat alle competities van Topdivisie en lager per direct worden gestopt. Vanwege het coronavirus kan in ieder geval t/m 6 april niet worden getraind en gespeeld. De laatste reguliere competitieronde staat op het programma voor 18 april. Na lang beraad is besloten dat er geen uitvoerbaar scenario bestaat om deze competities op een sportief gelijkwaardige en eerlijke manier tot een goed einde te brengen. De volleybalbond vraagt haar leden om actief mee te denken hoe er voor het seizoen 2020-2021 een eerlijke competitie-indeling kan worden gemaakt.

Bekijk het hele nieuwsbericht op de website van de Nevobo.

Voor wat betreft de trainingen zal door het bestuur later een keuze gemaakt worden. Hierbij zullen de richtlijnen van o.a. het RIVM en de Nevobo gevolgd worden.

Alle training geannuleerd t/m 31 maart

Naar aanleiding van de maatregelen tegen het verspreiden van het corona virus (COVID-19), welke donderdag 12 maart door de regering bekend zijn gemaakt, heeft het bestuur van VVH besloten om alle trainingen van alle teams te annuleren tot en met dinsdag 31 maart. Dit besluit komt overeen met de richtlijnen van het RIVM, de GGD en de Nevobo. De Nevobo heeft ook per direct alle wedstrijden t/m 31 maart geannuleerd.

Vooralsnog zijn de Dag van de Club (18 april) en het Jeugdkamp (5 t/m 7 juni) niet geannuleerd. Ook hierbij gaan we uit de van de richtlijnen van de eerder genoemde instanties. We zullen als bestuur de situatie in de gaten houden en waar nodig actie ondernemen.

Mocht er de komende tijd wijzigingen voordoen zullen wij deze direct via de website communiceren. Mochten er vragen zijn kunnen die gesteld worden aan het bestuur.

Coronavirus en volleybal in Nederland

Het coronavirus (COVID-19) is al enige tijd in Nederland aanwezig en er wordt heel veel aan gedaan om besmettingen te voorkomen. Ook bij ons komen er vragen binnen hoe wij als vereniging omgaan met het coronavirus. Wij zijn geen experts en gaan volledig uit van de richtlijnen welke door de GGD en het RIVM zijn opgesteld. Ook de Nevobo gaat uit van deze richtlijnen. De richtlijnen staan o.a. hier beschreven:

Gaan de wedstrijden van mijn team door?

We houden hier de richtlijnen van de Nevobo aan. Bekijk hier de stand van zaken bij de Nevobo.

Ik voel mij niet fit. Wanneer moet ik de huisarts bellen?
 • Je hebt koorts boven de 38 graden.
 • Je hebt last van hoesten en/of kortademigheid.
 • Je bent in 1 van de risicogebieden geweest OF je hebt de afgelopen 2 weken contact gehad met een coronapatiënt.
Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Op de volgende manier kun je verspreiding van het coronavirus voorkomen:

 • Was je handen regelmatig en goed
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden (We laten het handen schudden/geven van high fives voorafgaand en na afloop van de wedstrijd dus achterwege. Wens op een andere manier de tegenstander en officials een prettige wedstrijd. Datzelfde geldt voor het bedanken na afloop).

Vragen? Stel ze gerust bij de mensen van het bestuur!


Photo by CDC on Unsplash

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering; 18 april 2020, 20:15 uur.

Beste VVH-ers,

Het bestuur van Volleybal Vereniging Harderwijk nodigt jullie van harte uit voor een  Algemene Ledenvergadering op zaterdag 18 april om 20.15 uur in sportcafé De Sypel. Deze ALV zal onderdeel zijn van het eindfeest van het seizoen 19-20 en effectief één agendapunt hebben; het aftreden van de huidige voorzitter en het toetreden van een nieuwe voorzitter. Het bestuur is blij en verheugd dat Mike van Moerkerk zich enthousiast heeft gemeld om het voorzitterschap over te nemen.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Aftreden voorzitter Johan van GelderMike van Moerkerk stelt zich beschikbaar als voorzitter
  Johan van Gelder stelt zich beschikbaar als algemeen lid van het bestuur
 3. Afsluiten vergadering door de voorzitter

Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen zich tot zaterdag 11 april melden via voorzitter@vvharderwijk.nl

Tot zaterdag 18 april!

Namens het bestuur,
Johan van Gelder
Voorzitter Volleybal Vereniging Harderwijk

1 2 3 29