Uitnodiging Algemene Ledenvergadering donderdag 13 september 2018

Beste VVH-ers,

Het bestuur van Volleybal Vereniging Harderwijk nodigt jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. Donderdag 13 september om 19.30 uur in sportcafé De Sypel.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Notulen van de ALV van 2017
 4. Mike over vrijwilligers
 5. Pauze
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Financieel verslag seizoen 2017 – 2018
 8. Begroting 2018 – 2019
 9. Contributiewijziging
 10. Rondvraag
 11. Afsluiten vergadering door de voorzitter

Tot donderdag 13 september!

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Email this to someone