Uitnodiging ALV; 2 oktober 2017

Beste VVH-ers,

Het bestuur van Volleybal Vereniging Harderwijk nodigt jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. Maandag 2 oktober om 20.00 uur in sportcafé De Sypel.

Agenda

  1. Opening door de voorzittert
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Notulen van de ALV van 2016
  4. Verslag van de kascommissie
  5. Financieel verslag seizoen 2016 – 2017
  6. Pauze
  7. Begroting 2017 – 2018
  8. Contributiewijziging
  9. Rondvraag
  10. Afsluiten vergadering door de voorzittert

Tot maandag 2 oktober!

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Email this to someone